A5.ERP: регламентована звітність


14 Квітня 2023

У модулі А5.Бухгалтерія розроблено блок “Регістри обліку”, що призначений для ведення карток аналітичного обліку, формування меморіальних ордерів і книги “Журнал-Головна”.

Усю групу функцій блоку Регістри обліку реалізовано відповідно до розроблених та затверджених Міністерством фінансів України регламентних форм та порядку їх використання (з урахуванням видів фондів, джерел фінансування, КПК та ін.). Для зручної роботи зі звітами можна виконувати наступні дії: копіювати налагодження, формувати звіт за довільний період, формувати меморіальний ордер тільки з підсумками та задавати додаткові параметри. Сформований звіт можна переглянути на екрані, експортувати (Word, Excel, PDF) або видрукувати.

Для будь-якого бухгалтерського звіту можна: сформувати безліч екземплярів у окремих закладках (наприклад з різними параметрами формування), одразу у вікні перегляду результатів звіту виконати швидке автоматичне сумування обраних комірок.

Також для бухгалтерських звітів реалізовано механізм “drill down” – можливість подальшої деталізації звіту, коли за кліком користувача на значенні рахунка чи аналітики відкривається більш детальний звіт, документ чи картка аналітики з довідника, тобто те, що передбачено розробником.

Підсумовуючи, модуль А5.Бухгалтерія має широкі можливості як по формуванню регламентних форм регістрів обліку, так і по формуванню різноманітних бухгалтерських звітів відповідно до користувацьких налаштувань, що підтримують деталізацію, агрегацію та консолідацію даних, що своєю чергою дозволяє використовувати дані звіти з користю для аналізу, перевірки, складання звітності та управління.