500

більше 500 проектів на UnityBase

39665

Користувачів у хмарі HRMIS

155000

Користувачів в системі електронного документообігу
Підсистеми

Бухгалтерський та податковий облік
 • Облік ОС і НМА
 • Облік ПДВ по розрахунках з постачальниками / підрядниками
 • Облік розрахунків з податку на прибуток

Управління персоналом
 • Штатний розпис
 • Персонал
 • Накази з персоналу

Облік праці та розрахунок заробітної плати
 • Особові рахунки працівників
 • Облік робочого часу
 • Розрахунковий лист

Особистий кабінет
 • Підвищення зручності і оперативності комунікацій між працівниками та фахівцями з управління персоналом
 • Підвищення зручності та якості інформування працівників
 • Підвищення оперативності документообігу між працівниками та фахівцями з управління персоналом

Управління талантами
 • Рекрутинг – ефективний підбір персоналу для потреб компанії
 • Адаптація – підтримка процесу адаптації працівника
 • Управління ефективністю та компетенціями

KPI (Оцінювання)
 • Автоматизовані процеси планування, введення фактичних показників, розрахунок ефективності, рейтингування
 • Система підтримує використання різних видів ключових показників діяльності
 • Можливі різні варіанти внесення значень KPI (план, факт, вага)

 

Облік запасів
 • Облік  запасів сировини і матеріалів
 • Наявність та  рух  запасів  по місцям зберігання  та  матеріально відповідальним особам
 • Оприбуткування, переміщення

Управління збутом
 • Облік реалізації продукції покупцям, друк накладних, супроводжувальних листів;
 • Формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • Облік повернення товару і готової продукції покупцями;

WFM (Workforce Management System)

– Корисна організаціям де є змінні та «пливучі» графіки роботи працівників

– Своєчасне інформування працівників щодо режимів роботи як засобами «Особистого кабінету»

– Єдиний інформаційний простір планування та управління персоналом