KPI (Оцінювання)


А5.KPI (Оцінювання) – компонент системи А5.ERP призначений для автоматизації процесу оцінювання результативності роботи працівників в організації за ключовими показниками діяльності (KPI) на основі планових та фактичних значень.

У системі автоматизовані процеси:

 • Планування;
 • Введення фактичних показників;
 • Розрахунок ефективності;
 • Рейтингування;
 • Формування звітності;
 • Нотифікація (повідомлення користувачів).

Система підтримує використання різних видів ключових показників діяльності:

 • будь-якої розмірності: грн, кг, шт, бали, оцінка та ін.
 • з різними методами розрахунку: факт/план*100; формула; факт; план; табличні (від факту, від ефективності);
 • з наявними обмеженнями виконання КПД (min, max).

Cистема підтримує ведення каталогу шаблонів KPI, що забезпечує можливість формувати унікальний набір показників КРІ для кожної окремої групи працівників, категорії персоналу, підрозділу, циклу оцінювання та ін.

Система підтримує різні варіанти внесення значень KPI (план, факт, вага):

 • автоматичне завантаження фактичних даних (API-методи);
 • можливість «ручного» введення;
 • можливість імпортування даних (з MS Excel);
 • використання передньо встановлених значень.

У системі реалізоване рейтингування працівників на підставі розрахунків ефективності з можливістю визначення груп рейтингування та розміру преміювання.

Компонент A5.KPI взаємопов’язаний із модулями А5.Заробітна плата та А5.Особистий кабінет системи A5.ERP.

У системі реалізовано розсилання сповіщень персоналу на електронну пошту про етапи оцінювання, проміжні та кінцеві результати оцінювання; реалізована функціональність погодження результатів оцінювання та ознайомлення працівників із результатами.

Компонент A5.KPI розширює функціональність А5.ERP та забезпечує: автоматизацію розрахунків ефективності роботи працівників за методологією KPI; забезпечує можливість використовувати широкий спектр різних ключових показників; зниження витрат на планування та контроль виконання планів; чіткість та «прозорість» нарахування винагороди; мотивацію персоналу до виконання планів.