Підсистеми

Бухгалтерський та податковий облік
 • Облік ОС і НМА
 • Облік ПДВ по розрахунках з постачальниками / підрядниками
 • Облік розрахунків з податку на прибуток

Управління персоналом
 • Штатний розпис
 • Персонал
 • Накази з персоналу

Облік праці та розрахунок заробітної плати
 • Особові рахунки працівників
 • Облік робочого часу
 • Розрахунковий лист

Особистий кабінет
 • Підвищення зручності і оперативності комунікацій між працівниками та фахівцями з управління персоналом
 • Підвищення зручності та якості інформування працівників
 • Підвищення оперативності документообігу між працівниками та фахівцями з управління персоналом

Управління талантами
 • Рекрутинг – ефективний підбір персоналу для потреб компанії
 • Адаптація – підтримка процесу адаптації працівника
 • Управління ефективністю та компетенціями

KPI (Оцінювання)
 • Автоматизовані процеси планування, введення фактичних показників, розрахунок ефективності, рейтингування
 • Система підтримує використання різних видів ключових показників діяльності
 • Можливі різні варіанти внесення значень KPI (план, факт, вага)

 

Облік запасів
 • Облік  запасів сировини і матеріалів
 • Наявність та  рух  запасів  по місцям зберігання  та  матеріально відповідальним особам
 • Оприбуткування, переміщення

Управління збутом
 • Облік реалізації продукції покупцям, друк накладних, супроводжувальних листів;
 • Формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • Облік повернення товару і готової продукції покупцями;

WFM (Workforce Management System)

– Корисна організаціям де є змінні та «пливучі» графіки роботи працівників

– Своєчасне інформування працівників щодо режимів роботи як засобами «Особистого кабінету»

– Єдиний інформаційний простір планування та управління персоналом

Фінансове планування
 • Формування бюджетів
 • Бюджетування
 • Аналіз та контроль виконання бюджетів

Інвентаризація
 • Фіксація, збереження, модифікації, керування, аналізу і відображення усіх форм географічної інформації
 • Додання / актуалізація ортофото
 • Створення польотного завдання

Тарифікація

 • Тарифікація
 • Робочі місця
 • Звіти
 • Довідники

Планування виробництва
 • Розробка плану виробництва
 • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
 • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах

Облік виробництва
 • Облік основних виробничих витрат
 • Облік прямих  матеріальних  витрат
 • Відпуск матеріальних цінностей у виробництво

Управління закупівлями
 • Планування закупівель
 • Заявки на закупівлю
 • Управління контрактами

Облік харчування
 • Ведення рецептур, складання калькуляційних та технологічних карт
 • Калькуляція собівартості з урахуванням партій сировини
 • Облік складських операцій

Калькуляція витрат і собівартості
 • Розрахунок планової собівартості продукції
 • Визначення об’єктів витрат, склад основних матеріалів, кваліфікація і число виконавців
 • Розрахунок вартісних показників витрат за нормами

Облік автотранспорту та послуг перевезень
 • Облік автотранспортних засобів
 • Облік водіїв  автотранспортних засобів
 • Облік  видів палива та  паливних карток

Електронний документообіг
 • Забезпечення дотримання державної політики з питань обігу електронних документів
 • Дотримання політики єдиного сховища електронних документів
 • Централізоване адміністрування та керування інформаційними ресурсами, керування правами користувачів та рівнями конфіденційності

Електронні контракти
 • Ідентифікація підписувача за допомогою КЕП та Mobile ID
 • Легітимність підписання документів КЕП і Mobile ID
 • Безпаперовий документообіг

Комплектація
 • Підсистема призначена для зображення в обліку складських операцій збірки та розбирання виробів
 • Можливо змінювати кількісно-номенклатурний склад ТМЦ за умови збереження його сумової оцінки
 • У якості комплектуючих можуть виступати як запаси, так і попередньо створені вироби

Репозитарій
 • Система з визначеною періодичністю синхронізує довідники із майстер системою
 • Система виконує синхронізацію за заданими правилами
 • Групування та каталогізація документів

Управління бізнес-процесами
 • Засоби побудови діалогових форм та карток документів
 • Засоби перевірки коректності даних
 • Засоби налаштування та формування звітів

Відео засідання та голосування
 • Авторизація участника за допомогою апаратних ключів
 • Cканування і розпізнавання текстів документів
 • Фотофіксація голосуючого

Ведення договорів
 • Ведення обліку та реєстрації укладених договорів
 • Автоматизоване відстеження стану виконання та оплати договорів
 • Cтворення єдиної бази даних договорів

Управління проектами
 • Формування інструментів для планування і контролю
 • Керування учасниками проєкту та робочими групами проєкту
 • Контроль над термінами виконання завдань проєктів

HelpDesk
 • Формування інструментів для планування і контролю над виконанням поставлених завдань в межах проєктів
 • Формування майданчика, за допомогою якого співробітники отримуватимуть доступ до відомостей, що потрібні для роботи над проєктом
 • Прозорість статусу всіх завдань проєктів

Бізнес-аналіз
 • Формування нових звітів за допомогою конструктора звітів
 • Ведення персональних звітів безпосередньо користувачами
 • Налаштування періодичного формування та розсилки звітів електронною поштою

ServiceDesk
 • Максимальна автоматизація процесів ІТ підтримки
 • Механізм замовлення IT послуг
 • Забезпечення процесу управління життєвим циклом всіх заявок на заміну, обслуговування та ремонт обладнання

Внутрішній портал
 • Функції інформаційного порталу
 • Підвищення комунікаційного рівня та обізнаності співробітників
 • Забезпечення постійної комунікації, організації зворотнього зв’язку між керівництвом та співробітниками, підвищення довіри

еСуд
 • Подання учасниками судового процесу до суду документи в електронному вигляді
 • Надсилання іншим учасникам процесуальних документів в електронному вигляді
 • Долучення електронних листів до матеріалів справи

Кабінет заявника
 • Підсистема дозволяє реалізувати авторизацію та автентифікацію  через КЕП, логін та пароль.
 • Модуль обробки звернень – дозволяє направляти: Заявки, Додаткові відомості, Запити.
 • Модуль Статистики – забезпечує побудову статистичної та аналітичної вибірки по будь-якому атрибуту.

Стипендія
 • Розрахунок розмірів стипендії на основі даних заліково-екзаменаційної сесії
 • Ведення карток студентів
 • Ведення звітності й видачі довідок по стипендіях

Кабінет бронювання
 • Кабінет запитів для взаємодії з підприємствами
 • Робоче місце фахівця з питань мобілізаційної роботи
 • Модуль формування звітності щодо бронювання військовозобов’язаних

Електронна лікарня 2.0
 • Підвищення ефективності роботи лікарні
 • Зниження витрат часу та ресурсів на копіювання, передачу та збереження множини копій паперових документів
 • Підвищення обґрунтованості рішень