Особистий кабінет


A5.Особистий кабінет – це сучасний інструментарій комунікації між працівниками та фахівцями з управління персоналом для надання сервісів працівникам стосовно самостійного отримання/подання необхідної інформації.
A5.Особистий кабінет дозволяє забезпечити автоматизований документообіг між працівниками та службою персоналу. Кожен працівник має доступ до своєї облікової картки сервісу.

Функціонально А5.Особистий кабінет складається з таких груп функцій:

Група функцій «Перегляд інформації облікової картки» надає доступ до різних розділів облікової картки шляхом вибору закладок:

Загальні дані – містить дані працівника: РНОКПП, поточна посада, тип посади, інформація щодо рангу працівника, телефони, адреса електронної пошти, адреса, дані паспорту, стаж працівника.

Освіта – містить інформацію щодо освіти.

Трудова діяльність – наявна основна інформація про трудову діяльність працівника, яка збігається з записами трудової книжки.

Право на відпустки – дані про право на відпустки працівника, дати початку та закінчення періоду права на відпустку, кількість днів, наданих по цьому праву на відпустку, а також залишок невикористаних днів відпустки.

Розрахункові листи – дані про нарахування та утримання працівника в розрізі періодів, табельних номерів, типу нарахування, виду нарахування а також інформація про виплати.
Перегляд структури підрозділу, організації.
Забезпечена можливість друку інформації.

Група функцій «Подача заяв/запитів» надає можливість працівнику створювати різні типи заяв та обрати одного із керівників організації, до якого потрапить ця заява для розгляду та підписання.

При створенні заяви про надання відпустки працівник може обрати оплачувану чи неоплачувану відпустку.

В полі «Дата відпустки» існує можливість обрання бажаного періоду відпустки (начальну та кінцеву дати періоду відпустки). Підсистема обчислить кількість календарних днів у бажаному періоді відпустки, також є можливість вказати причину та документ-відпустки у відповідних полях власноруч. Є також можливість приєднати до заяви скан-копію друкованої форми будь-якого документа.

Підписана заява буде збережена у Підсистемі зі станом «Відправлена». Коли службою персоналу заява буде опрацьована, то користувач в «Особистому кабінеті» побачить, що відповідна заява змінила стан.

Користувачу наявна інформація про результат розгляду заяви: відповідь, наказ про надання відпустки, стан цього наказу.