А5.Workflow

Система дозволяє забезпечити цифровий простір всіх документів замовника, своєчасний і зручний доступ до корпоративної інформації, структурувати і підвищити ефективність взаємодії співробітників

Постійне збільшення кількості інформації призводить до того, що традиційні методи роботи з документами стають все більше нерентабельними. Популярність електронного документообігу – сукупності процесів створення, обробки, погодження, надсилання, отримання та зберігання електронних документів, що здійснюється y цифровому форматі, зростає з кожним днем, стаючи важливим чинником для бізнесу в умовах курсу на всеосяжну діджиталізацію.

Переваги від впровадження електронного документообігу яскраво висвітлились в умовах локдаунів за час пандемії COVID-19 та масштабних евакуаційних заходів військового часу, коли підприємства з впровадженим сучасним електронним документообігом змогли утримати керованість і зберегти взаємодію своїх працівників.

A5.Документообіг забезпечує:

 • Реєстрацію всіх типів документації
 • Сканування і розпізнавання текстів документів
 • Можливість створення і подальшу роботу з шаблонами документів
 • Підготовку документів
 • Контроль виконання завдань
 • Рух документів
 • Звіти
 • Нотифікацію
 • Мобільний клієнт
 • Обмін даними
 • Offline роботу
 • Пошук
 • Ведення архіву документів
 • Використання КЕП
 • Управління діловими процесами
 • Інтеграцію з СЕВ
 • Адміністрування та Аудит

Переваги системи:

 • Відкритий програмний код продукту Системи A5.Документообіг
 • Повнофункціональний web-клієнт – «тонкий клієнт»
 • Підтримка використання декількох промислових СКБД Oracle, MS SQL Server, та безкоштовної СКБД PostgreSQL
 • Підтримка ОС Windows та Linux\Unix
 • Підтримка роботи з використанням безкоштовного LibreOffice
 • Підтримка паралельного використання КЕП українських кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та ЕЦП RSA
 • Offline manager
 • Відкрите API для інтеграції з сторонніми інформаційними Системами
 • Вбудоване сховище документів

Сьогодні система A5.Документообіг впроваджена в багатьох установах і підприємствах країни, з загальною кількістю, що перевищує 155 тисяч користувачів. Кількість користувачів в організаціях від декілька робочих місць до 15 тисяч у найбільших клієнтів.