A5.ERP

Компанія «A5 Solutions» розробила і безперервно розвиває функціональні можливості нового сучасного програмного продукту – комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система цифрової трансформації бізнес-процесів планування, обліку і управління ресурсами «A5.ERP»

Комп’ютерна програма «A5.ERP» повністю відповідає концепції ERP (Enterprise Resource Planning) та розроблена відповідно до вимог документів нормативно-правової бази України у сфері бюджетування діяльності, управління фінансами, бухгалтерського обліку та звітності, податкового обліку і звітності, обліку праці та нарахування заробітної плати, управління персоналом.

  • Моделювання та цифрова трансформація виробничих бізнес-процесів замовника.
  • Уніфікація та автоматизація бізнес-процесів планування, обліку та управління виробництва/надання послуг, а також основними видами ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових), бюджетування діяльності, планування та проведення закупівель, ведення договірної діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності, обліку праці та нарахування заробітної плати, управління персоналом.
  • Переведення паперових документів у електронний формат, запровадження електронних процедур підготовки і погодження.
  • BI-аналітика результатів ключових видів діяльності.

Програмний продукт «A5.ERP» розроблений на базі програмно-технологічної платформи для швидкого створення високопродуктивних web-орієнтованих корпоративних систем. Програмний продукт має сучасну клієнт-серверну архітектуру, яка забезпечує побудову централізованих програмних комплексів з єдиною центральною базою даних та центральним електронним сховищем неструктурованої інформації та/або має у своєму складі розроблені на цій платформі модулі інтеграції з суміжним системами. Використання сучасної програмно-технологічної платформи надає можливість швидкої модернізації функціональності програмного забезпечення «A5.ERP», що є безперечною перевагою в умовах розвитку   можливостей системи та її адаптації до змін у предметній сфері.

Сучасна програмно-технологічна платформа розробки програмного забезпечення,  гнучкість, високий рівень масштабування програмного  продукту «A5.ERP» дають гарантії, що протягом багатьох років існуватиме можливість розширення функціональності, необхідної потенційним замовникам, можливість адаптації до змін у законодавстві та організації процесів і можливість додаткового підключення до  системи такої кількості користувачів, яка буде потрібна. Все це забезпечує високу захищеність інвестувань у придбання програмного продукту «A5.ERP» та суттєво зменшує сукупну вартість володіння створеної на його базі системи.