WFM (Workforce Management System)


А5.WFM – інструмент управління персоналом, який дає змогу планувати потребу в трудових ресурсах, оптимізувати процеси управління та планування роботи персоналу, складання розкладів завантаження та робочим графіків працівників з урахуванням різних параметрів: обсягу роботи, типів завдань, змін, навичок і обмежень.

Підсистема А5.WFM буде корисна, у першу чергу, організаціям де є змінні та «пливучі» графіки роботи працівників: наявні зміни, чергування, підсумований облік робочого часу, різні типи суміщень виконання робіт.

Підсистема забезпечує фахівців інструментами планування графіків (розкладів) роботи, планування розставляння працівників по змінах та контроль коректності складання графіків:

 • Визначення кількості змін залежно від потреб;
 • Планування варіанти розставляння працівників за змінами;
 • Можливість гнучкої зміни графіків для працівників;
 • Контроль робочих годин у відповідності норм законодавства;
 • Формування графіків контролю ефективності роботи працівників на базі графіків роботи;
 • Автоматизоване табелювання обліку робочого часу на основі графіків роботи змінного персоналу;
 • Підготовка даних до розрахунку заробітної плати.
 • Впровадження системи з управління робочим часом і співробітниками підвищує ефективність планування та складання графіків роботи.
 • Забезпечується своєчасне інформування працівників щодо режимів роботи як засобами «Особистого кабінету», так і повідомленнями на електронну пошту працівника; наявна функціональність погодження документів та ознайомлення працівників із затвердженими графіками режимів роботи; наявні інструменти автонагадування, щодо пов’язаних подій системи.
 • Забезпечується можливість аналізу стану та контролю за дотриманням відповідності затвердженим графікам, а також отримання звітної та статистичної інформації щодо планових та фактично відпрацьованих годин.
 • Сукупно із підсистемами А5.Персонал та А5.Заробітна плата, підсистема А5.WFM забезпечує єдиний інформаційний простір планування та управління персоналом, оперативну взаємодію із працівниками, щодо змін та планування їх роботи.