ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»


Впровадження підсистем А5.Управління персоналом та А5.Облік праці та розрахунок заробітної плати