Управління талантами


Головне призначення підсистеми А5.Управління талантами – ефективне управління персоналом, спрямоване на оптимізацію та ефективність діяльності компанії.

Підсистема містить комплекс взаємопов’язаних модулів, які забезпечують повний цикл процесів управління персоналом, спрямований на оптимізацію та ефективність діяльності компанії:

  • Рекрутинг – ефективний підбір персоналу для потреб компанії
  • Адаптація – підтримка процесу адаптації працівника
  • Управління ефективністю та компетенціями – інструмент підвищення ефективності роботи працівників, керування цілями, контроль їх виконання, проведення оцінювання та управління компетенціями персоналу
  • Винагороди & Компенсація – нарахування бонусів, комісійних та премій в залежності від ефективності виконання робіт
  • Планування кар’єри – співставлення потенційних можливостей, здібностей та цілей працівника, з вимогами компанії, стратегією її розвитку
  • Навчання та розвиток – підтримка процесів підготовки та перепідготовки персоналу для потреб компанії
  • Сервіси самообслуговування – електронна взаємодія персоналу через особистий кабінет