Інвентаризація


26 Вересня 2022

Підсистема А5.Інвентаризація призначена для отримання, обробки, аналізу, обміну і розподілення географічної інформації.

 • Управління шарами
 • Автентифікація користувача
 • Ведення реєстру подій та облік об’єктів обстеження
 • Додання / актуалізація подій
 • Відображення карти на якій відображаються події відповідно до відфільтрованих записів Реєстру подій
 • Перевірка події

Особливості системи:

 • Масштабованість. При зростанні чисельності користувачів системи підключення нових робочих місць не потребує встановлення додаткових застосувань («клієнтів», драйверів тощо) – робота відбувається через стандартний web-браузер.
 • Гнучкість. Засоби побудови діалогових форм та перевірки коректності даних.
 • Зручність роботи. Можливість відображення великої кількості даних у реєстрах по сторінках, фільтрації та сортування даних. Зручні засоби навігації та уніфікований інтерфейс.
 • Відмовостійкість. Продовження роботи без втручання людини, забезпечення безперервності функціонування, цілісність даних, відновлення функціонування в межах певного проміжку часу.
 • Реплікація даних в реальному часі. Розподіл даних за вузлами, що дозволяє зберігати копії тих самих даних на різних вузлах мережі з метою прискорення пошуку і підвищення стійкості до відмов.