Кабінет заявника


Складова А5.ERP, підсистема A5.Кабінет Заявника призначена для автоматичної ідентифікації користувачів завдяки ID.GOV.UA та забезпечення їх інформаційної взаємодії з Основною системою (подача заявок, звітів, запитів тощо) з використанням гнучких інструментів налаштування бізнес-процесів.

Система дозволяє реалізувати авторизацію та автентифікацію для внутрішніх користувачів через КЕП, логін та пароль.

В разі наявності доступу до Основної системи із мережі інтернет, то є можливість активувати метод авторизації та автентифікації через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA через:

 • КЕП
 • BankID НБУ
 • Дія.Підпис

Після авторизації в системі користувачу доступні функції та розділи, що відповідають його ролі, правам доступу. Функціональність реалізовано на відповідних робочих столах:

 • Керівника
 • Стюарда даних
 • Головного консультанта
 • Консультанта
 • Представника

Система A5.Кабінет Заявника складається з таких модулів:

 • Модуль обробки звернень та запитів – дозволяє користувачу направляти: Заявки, Додаткові відомості, Запити (довільного формату). Заявки та Додаткові відомості потрапляють на модерацію до відповідальних фахівців і лише вони визначають якими даними оновити основну справу, а які дані відхилити;
 • Модуль отримання офіційних документів – забезпечує можливість направити запит на отримання офіційного документа (Витягу). В Кабінеті користувача відображається як документ з візуалізованими підписами, так і наявна можливість завантажити офіційний документ з КЕП;
 • Модуль Статистики та аналітики – забезпечує побудову статистичної та аналітичної вибірки по будь-якому атрибуту форми. Можливість переглянути вибірку за допомогою діаграм;
 • Модуль Планування зустрічей – забезпечує створення зустрічі для групи користувачів, відстежувати заплановані зустрічі, переглядати наявність інших зустрічей з метою корегування часу проведення;
 • Модуль Телефонія – забезпечує взаємодію з програмною АТС (Asterisk), можливість приймати дзвінки, здійснювати вихідні дзвінки, перегляду реєстру дзвінків, прослуховування записів дзвінків;
 • Модуль Дедублікації даних – забезпечує пошук дублювальних записів, об’єднання дублювальних записів, визначення користувачем актуальності даних в межах кожного атрибуту окремо;
 • Модуль керування бізнес-процесами – забезпечує створення бізнес-процесу будь-якої складності в залежності від вимог та завдань Замовника. Система дозволяє самостійно вносити зміни до чинних бізнес-процесів, перегляд виконання відповідного бізнес-процесу, створювати власні інтерфейсні форми без залучення розробника;
 • Конструктор форм – дозволяє реалізувати будь-яку інтерфейсну форму, вносити зміни до чинних форм, попередній перегляд майбутньої інтерфейсної форми, налаштування доступу для кожного атрибуту окремо відповідно до ролей користувачів (наприклад приховати «чутливі» дані);
 • Шаблони документів – забезпечує додавання власних шаблонів документів, можливість у вигляді штампа відображати у документі накладені підписи.

Система А5.Кабінет заявника успішно використовується в структурі Міністерства Оборони України.