А5.Solutions почала співпрацю з ДП НАІС


15 Серпня 2023

Компанія А5.Solutions почала співпрацю з ДП НАІС (Державне підприємство “Національні інформаційні системи” https://nais.gov.ua) з комплексного впровадження А5.ERP.

В рамках виконання проєкту планується реалізувати наступні можливості системи:

 • Облік ТМЦ: можливість ведення оприбуткування посерійно, реалізації – поштучно, з конкретної серії певного номера на конкретного контрагента. Контроль залишку;
 • Ведення обліку НА за декількома джерелами; можлива реалізація через використання атрибута «Комплект». Формування звіту та інвентаризаційних документів у “згорнутому” вигляді (виводити інформацію тільки по картці комплекту, і не виводити інформацію по картках складової частини комплектів);
 • Вхідна платіжна інструкція. Аналіз (парсинг) призначення платежу та автоматичне заповнення відповідних атрибутів розпізнаними даними;
 • Експорт/імпорт документів розрахунків з контрагентами у систему M.E.Doc;
 • Комісійний продаж;
 • Масове створення податкових накладних;
 • Визначення резерву сумнівних боргів, застосування коефіцієнта сумнівності;
 • Документи для обліку на позабалансових рахунках ІНМА;
 • Автотранспорт (вдосконалення);
 • Списання матеріальних витрат, які відносяться до виробничих накладних витрат та адміністративних витрат (Дт 91,92,93,94 – Кт 80);
 • Собівартість послуг: планова та фактична, аналіз відхилень;
 • Розрахунок тарифів;
 • Імпорт/Експорт з системи M.E.Doc звіту «Фінансовий план»;
 • Звіт «Рух грошових коштів» (аналог звіту «Звіт про виконання фінансового плану», але не за статтями витрат, а за аналітикою «Рух грошових коштів»: минулий рік, поточний рік, план, факт);
 • Управлінська звітність;
 • Бюджетне планування;
 • Інтеграція А5.ERP з реєстрами Мін’юсту через API (зокрема, автоматичне заповнення даних контрагента по коду ЄДРПОУ).