«А5 Солюшнз» поставила програмне забезпечення Моторно (транспортному) страховому бюро України


28 Лютого 2024

Надалі в рамках реалізації проєкту будуть впроваджені підсистеми «A5.ERP»: «Бухгалтерський та податковий облік», «Управління персоналом», «Облік заробітної плати», «Кабінет працівника».

Внаслідок впровадження програмного забезпечення буде гарантовано налаштування ділових процесів замовника, досягнута автоматизація ведення бухгалтерського обліку, управління персоналом, обліку заробітної плати в єдиній базі даних та забезпечена можливість одночасно отримувати повну оперативну інформацію з усіх аспектів господарської та фінансової діяльності установи для прийняття ефективних управлінських рішень. Також буде проведено міграцію інформації до «A5.ERP» із чинних баз даних щодо бухгалтерського обліку, персоналу, нарахованої заробітної плати.

Впровадження підсистем «A5.ERP» дозволить забезпечити:

  • уніфікацію процесів ведення бухгалтерського та податкового обліку в МТСБУ;
  • автоматизацію управління персоналом, ведення кадрового документообігу та процесів нарахування заробітної плати;
  • ведення договорів з урахуванням їх специфікацій, строку оплати, видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг) та відстеження стану платежів і строку заборгованості;
  • можливість багаторівневого та багатовимірного аналізу фінансових та облікових даних, підвищення продуктивності праці кінцевих користувачів та адміністраторів;
  • можливість гнучкої інтеграції з іншими інформаційними системами, у тому числі системами подачі регламентованої звітності, податкової звітності, банківськими системами;
  • інформаційно-аналітичну підтримку адміністративно-господарського управління, якість і своєчасність прийняття управлінських рішень;
  • створення єдиної бази даних первинних документів та господарчих операцій в масштабах бюро;
  • суттєво прискорити всі внутрішні процеси, що в своєю чергою сприятиме підвищенню швидкості комунікації із клієнтами;
  • оптимізацію зберігання інформації та оперативність доступу до неї.

Моторно (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», законодавства України та свого Статуту.