А5.Відрядна оплата праці


18 Серпня 2022

А5.Відрядна оплата праці – це інтерактивні документи нарахування заробітної плати, що виконують автоматичний розрахунок за показниками виробітку продукції згідно форм оплати та встановлених норм.

Визначною особливістю є параметрична інтеграція документів нарахування відрядної оплати праці у задачі оприбуткування продукції, списання матеріалів, визначення собівартості, побудови звіту про виробництво.

Основні функції:

 • Нарахування оплати праці згідно операційно-трудових нормативів
 • Створення та розрахунок індивідуальних та бригадних нарядів
 • Заповнення нарядів за технологічними картами виготовлення продукції
 • Розрахунок оплати праці за тарифами або розцінками
 • Відрядно-прогресивна оплата за шкалою розцінок відповідно до об’єму виробітку
 • Розрахунок за КТУ
 • Облік за шифрами виробничих витрат
 • Фіксація годин відрядної роботи у табелі обліку робочого часу
 • Звітність за видами продукції, видами сировини, по виконавцям, за ШВВ

Додатково:

 • Генерація документів оприбуткування продукції
 • Генерація документів списання матеріалів
 • Надання відомостей для визначення собівартості з урахуванням витрат на оплату праці
 • Надання відомостей для побудови звіту про виробництво

Ефект використання А5 Відрядна оплата праці – автоматизація розрахунку виробничих нарядів, спрощення обміну даними між суміжними ділянками обліку: виробництво, робочий час, заробітна плата та бухгалтерський облік.