Електронна лікарня 2.0


Підсистема А5.Електронна лікарня 2.0 призначена для впровадження сучасних технологій автоматизації лікувально-діагностичних процесів закладів охорони здоров’я.

Підсистема дозволить організувати оперативний та ефективний доступ до інформації про пацієнтів при забезпеченні потрібного рівня захисту інформації.

Підсистема також дозволить виконувати контроль за роботою лікувально-діагностичних підрозділів, мінімізувати витрати часу на функції контролю виконання, підвищити їх достовірність.

Єдиний електронний архів історії хвороби та облікових карток дозволить максимально скоротити час на пошук необхідних карток, спростити контроль за їх належним опрацюванням.

Гнучкість, високий рівень масштабування підсистеми дають гарантії, що протягом багатьох років існуватиме можливість розширення функціональності, необхідної закладам охорони здоров’я, можливість адаптації до змін в законодавстві та організації процесів і можливість додаткового підключення до підсистеми такої кількості користувачів, яка буде потрібна (тобто кількість визначатиметься наявним апаратним обладнанням, а не архітектурою програмного забезпечення). Це забезпечує високу захищеність інвестувань у придбання та розвиток підсистеми.

Впровадження підсистеми А5.Електронна лікарня 2.0 ставить за мету :

 • багаторазовість використання введеної інформації (наприклад ПІБ) в різних лікувальних процесах;
 • підвищення ефективності роботи лікарні;
 • зниження витрат часу та ресурсів на копіювання, передачу та збереження множини копій паперових документів;
 • підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються завдяки представленню лікарю максимально повної документальної бази.

Інформаційно-аналітична система А5.Електронна лікарня 2.0 складається з наступних функціональних компонентів:

 • Реєстратура
 • Планування роботи лікарів
 • Листи непрацездатності
 • Інтеграція з лабораторними і діагностичними відділеннями
 • Стаціонар
 • Поліклініка
 • Стаціонар
 • Адміністрування
 • Аудит

Функціонал компонентів:

 • Реєстрація хворих, що поступили до стаціонару
 • Реєстрація осіб, яким було відмовлено в госпіталізації
 • Пошук відомостей про пацієнта в базі даних
 • Персоніфікований облік виконаних маніпуляції та проведених обстежень

 • Перегляд журналу запису на прийом
 • Оперативна оцінка завантаження фахівців однієї спеціальності при попередньому записі пацієнта
 • Оперативна зміна розкладу (занедужав лікар, поломка устаткування і т.п.). перенос записів на інший час, до іншого фахівців

 • Реєстрація листа непрацездатності
 • Передача даних про діагноз і пацієнта в картку листа непрацездатності
 • Підрахунок кількості аркушів непрацездатності по підрозділах за будь-який період

 • Можливість збереження файлів графічних форматів (ЕКГ, УЗІ, рентгенограм, ФГДС і т.д) в історію хвороби
 • Фіксація результатів лабораторних досліджень медичного центра в історії хвороби
 • Забезпечення зручного доступу до даних лабораторних і діагностичних досліджень і результатам їхньої обробки
 • Забезпечення можливості для внесення інформації про проведений пацієнтові в сторонніх установах медичних послугах

 • Переміщення хворих між відділеннями
 • Чергування лікарів
 • Звітність та друковані форми

 • Облік і реєстрація даних в амбулаторних картках пацієнта (анамнез, дані фізичного розвитку, мед. огляди лікарями-фахівцями, заключні діагнози і т.д.)
 • Ведення історії хвороби пацієнта
 • Внесення інформації про первинний огляд та призначення ліків, процедур
 • Друк виписок з медичних карт
 • Аналіз завантаженості лікарів пацієнтами
 • Облік статистики діагнозів пацієнтів
 • Облік статистики первинних і повторних відвідувань
 • Облік результатів прийому лікарів і проведених досліджень, процедур, операцій
 • Формування переліку проведених лікувально-профілактичних заходів за будь-який часовий період із указівкою дати, часу початку і закінчення, тривалості, вартості, місця проведення, виконавця

 • наявність як внутрішніх облікових записів підсистеми, так і використання облікових записів контролеру домену мережі
 • можливість організації користувачів у групи (з можливістю як входження користувачів у декілька груп безпосередньо, так і входження груп у інші групи)
 • можливість організації облікових записів у домени
 • можливість інтеграції з обліковими записами операційної системи
 • можливість створення внутрішнього домену або використання домену мережі
 • можливість створення внутрішнього облікового запису користувача або використання облікового запису  з домену мережі
 • визначення та зміна опису, повного імені та паролю користувача (для внутрішніх облікових записів)
 • створення облікового запису внутрішньої групи користувачів (або імпорт з домену мережі)
 • блокування дії облікового запису
 • визначення та зміна опису групи користувачів
 • включення користувача або групи до групи користувачів
 • виключення користувача або групи з групи користувачів
 • перегляд входження облікового запису в групи користувачів
 • перегляд складу групи облікових записів
 • видалення внутрішніх облікових записів
 • видалення внутрішнього домену
 • автентифікація користувача за допомогою введеного імені та паролю
 • автентифікація користувача за допомогою безконтактних магнітних карток
 • автентифікація користувача за допомогою проксіміті карток
 • адміністрування доступів до окремих реквізитів
 • адміністрування доступів до операцій

 • можливість протоколювання дати та часу виконання доступу користувача до ресурсу та адресу ПК, з якого здійснено доступ до ресурсу
 • можливість протоколювання дати та часу виконання дій над відповідним ресурсом та внесення змін у ресурс
 • забезпечення збереження інформації аудиту в базі даних для її подальшого аналізу
 • ручне чи автоматичне очищення інформації про доступ за певний період часу
 • неможливість модифікації інформації про доступ користувача до ресурсів, та їх дії у системі
 • перегляд інформації про доступ користувачів до ресурсів за часовими періодами
 • перегляд інформації про доступ до ресурсів за певним користувачем
 • перегляд інформації про внесення змін у ресурс
 • ручне очищення інформації про доступ за певний період часу