HelpDesk


Головне призначення підсистеми А5.HelpDesk – ефективне планування, ведення, аналіз та подальше зберігання інформації щодо проектів підприємства та завдань, що вирішуються в межах цих проектів.

Основні завдання, які вирішуватиме підсистема:

 • Формування інструментів для планування і контролю над виконанням поставлених завдань в межах проектів.
 • Формування майданчика, за допомогою якого співробітники отримуватимуть доступ до відомостей, що потрібні для роботи над проектом.
 • Прозорість статусу всіх завдань проектів.
 • Контроль над термінами виконання завдань проектів.

Рішення складається з наступних модулів:

 • Адміністрування.
 • Запити
 • Щоденні звіти

Функції модулів підсистеми:

Надається можливість однозначної авторизації користувача за логіном та паролем.

Адміністратор системи може керувати змістом довідників, які в подальшому використовуються користувачами під час роботи з системою: Тип проекту, Стан контракту

Передбачається, що в проекті бере участь Замовник та Виконавець. Функція ведення компаній надає можливість ведення переліку відповідних компаній

Функція призначена для створення нового проекту. При створенні вказуються загальні дані проекту: тип, назва, керівник, планові дати початку та закінчення, стан, детальний опис, тощо. Електронна картка проекту містить додаткові вкладки:

 • Версії (для ведення версій (ітерацій) проекту)
 • Компоненти (для декомпозиції завдань за проектами)
 • Резолюції (для ведення структурованої інформації щодо виконання завдань)
 • Користувачі (для ведення користувачів проекту)
 • Групи (для ведення груп користувачів проекту)
 • Джерело вимоги (для ведення структурованої інформації щодо джерел запитів проєкту)
 • Налаштування запитів (для налаштування доступності типів запитів та атрибутивного складу запитів проекту).

 

Доступ до керування проектом надається адміністратору та керівнику (менеджеру) певного проекту.

Функція призначена для створення нових облікових записів користувачів, редагування їх даних та блокування створених.

Електронна картка користувача містить загальні відомості, перелік проектів, до яких користувач матиме доступ та рівень доступу до цих проектів, ролі доступу до функціоналу системи.

Адміністратор може оновити пароль доступу користувача до системи.

Функція передбачена для формування звітів. Кожен звіт має параметри формування, які визначає користувач. Передбачено формування наступних звітів:

 • Стан виконання запитів
 • Динаміка % прострочених запитів
 • Детальний звіт по запитам

 

Звіти формуються за наперед налагодженими шаблонами.

Функція надає можливість переглянути швидку статистику задач по всім проектам користувача в розрізі статусів задач.

Функція призначена для створення нової задачі. Задача повинна належати певному проекту. При створенні заповнюються загальні дані: назва, тип, статус, планова дата виконання тощо.

Картка проекту містить наступну інформацію:

 • Загальні дані;
 • Виконавці;
 • Пов’язані задачі
 • Журнал робіт;
 • Коментарі.

Передбачається ведення виконавців задачі. Особи обираються з переліку користувачів проекту, до якого створена задача.

Функція призначена для ведення зв’язків між задачами. Дозволяється зв’язувати задачі різних проектів.

Функція призначена для зміни статусу задачі відповідно до процесу опрацювання задачі.

Кожна задача може містити додаткову інформацію у вигляді коментарів. Є можливість зробити адресний коментар.

Функція призначена для керування вкладенням до задачі (додавання, видалення, перегляд файлів).

Функція призначена для додавання спостерігачів до задачі. Спостерігачі отримують нотифікації щодо змін по задачі.

Функція призначена для логування часу, витраченого користувачем на виконання задачі.

Функція призначена для перегляду всіх змін по задачі. Ведення змін здійснюється автоматично Системою.

Функцію призначено для отримання нотифікацій щодо змін в задачі. Нотифікацію формуються автоматично та розсилаються на електронні адреси автору задачі, виконавцю задачі та спостерігачам.

Функція призначена для фіксації неробочих періодів користувачів (відпусток, лікарняних тощо) для коректного розрахунку загального використання часу.

Функція призначена для формування звіту щодо використання робочого часу на  виконання запитів по проектам (в розрізі проектів та користувачів). Функція використовує інформацію про залогований користувачем час під час виконання запитів.

Функція призначена для формування звіту щодо використання робочого часу на  виконання запитів по проектам (в розрізі проектів, дат та користувачів).