Нова версія А5.Бухгалтерія


06 Вересня 2022

В нової версії А5.Бухгалтерія додана можливість ведення проектного обліку, тобто система дозволяє виконувати оцінку результатів діяльності за проектами. Для цього в системі:

✔️створено нові аналітичні довідники – Проект, Об’єкт проекту. Довідники мають розгалужену структуру, яка поєднує у собі необхідні характеристики проекту, джерела фінансування проекту, а також специфічні рахунки обліку для можливості використання їх у відповідних бухгалтерських та управлінських господарчих операціях. Об’єкт проекту дозволяє виконувати детальніше дослідження сутностей Проекту;

✔️ змінено інтерфейс екранних форм первинних документів – додано поля для внесення інформації про проекти та об’єкти по кожному детальному рядку/статті документу;

✔️додано нові аналітики бухгалтерських рахунків з обліку проектного підходу та формування проведень з урахуванням даних аналітичних об’єктів по всіх господарських операціях;

✔️додано можливість створювати специфічні реєстри даних для управлінської звітності проектного обліку (за статтям витрат/доходу, валютним курсом, джерелами фінансування, спонсорами та інше).