Облік автотранспорту та послуг перевезень


Підсистема включає наступні групи функцій:

 • Облік автотранспортних засобів;
 • Облік водіїв  автотранспортних засобів;
 • Облік  видів палива та  паливних карток;
 • Облік норм  витрат палива, поправочних коефіцієнтів;
 • Облік шляхових листів; 
 • Облік витрат паливно-мастильних матеріалів
 • Списання  ПММ  на підставі  шляхових листів з  відображенням в  регістрах обліку;
 • Ведення контролю нормативних та фактичних витрат  ПММ;
 • Облік ремонтів автотранспортних засобів
 • Облік амортизацї автотранспортних засобів
 • Облік стану шин і акумуляторів;
 • Формування графіків технічного обслуговування та ремонтів;
 • Організація обліку транспортних послуг:
 • формування тарифів на перевезення;формування прайс-листів на послуги;
 • формування заявок на перевезення;
 • формування маршрутів перевезення
 • Формування  звітності по аналізу  руху ПММ  в  розрізі  груп  експлуатаційних витрат (автотранспорт, водій, вид палива, інше)