Облік харчування


Функціональний склад підсистеми «Облік харчування»:

  • Ведення рецептур, складання калькуляційних та технологічних карт
  • Калькуляція собівартості напівфабрикатів і страв з урахуванням партій сировини.
  • Облік складських операцій: надходження, переміщення, інвентаризації та списання матеріально-виробничих запасів.
  • Облік приготування напівфабрикатів і страв, а також кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно заведеним раніше рецептурам.
  • Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати інгредієнтів.
  • Оцінка нестачі інгредієнтів, наявності необхідної кількості напівфабрикатів та інгредієнтів.
  • Автоматичне формування продажних цін за формулою: додавання довільного проценту до собівартості страви з подальшим округленням.
  • Можливість налаштування декілька варіантів продажних цін на одну страву
  • Звіт з кількості реалізованих страв за період.
  • Інтеграція з фіскальним реєстраторами.