Облік виробництва


Облік прямих  матеріальних  витрат

 • Відпуск матеріальних цінностей у виробництво за лімітно-забірними картами, акт-вимогами на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, інші самостійно розробленими формами первинних облікових документів з руху виробничих запасів;

Облік операцій зі списання запасів на виробництво

 • Застосування методу оцінки  собівартості запасів  при відпуску запасів у виробництво (а також з виробництва та при іншому вибутті)
 • Iдентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів
 • Cередньозваженої собівартості
 • Cобівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)
 • Hормативних витрат
 • Облік витрат  за елементами (використанні рахунків класів 8* і 9 класу)
 • Облік вартості запасів, переданих у виробництво, але не використаних на кінець місяця (щомісячне списання методом «червоне сторно»)
 • Облік  транспортно заготівельних витрат
 • Облік передачі  напівфабрикатів власного виробництва для виробництва продукції
 • Облік прямих витрат  на оплату праці
 • Документування виробітку та використання робочого часу – рапорт про виробіток і приймання робіт, змінний рапорт, маршрутний лист (карта), наряд

Облік інших прямих витрат

Облік браку і відходів:

 • Облік поворотних і безповоротних відходів за місцями їх виникнення та видами продукції
 • Вартісна  оцінка поворотних відходів
 • Виключення  вартості поворотних відходів, отриманих у процесі виробництва  із суми прямих матеріальних витрат
 • Облік внутрішнього та зовнішнього браку продукції
 • Ведення норм браку продукції та оцінки відхилення від нормативів
 • Класифікація браку  продукції (виправний (піддягає виправленню) та остаточний (не підлягає виправленню)

Облік випуску готової продукції:

 • Надходження продукції на склад за обліковими цінами.
 • Коригування  вартості продукції після визначення її собівартості
 •  Розрахунок звіту про  виробництво за обраний період
 • Облік та інвентаризація незавершеного виробництва (НЗВ)
 • Розподіл витрат між НЗВ і завершеною виробництвом продукцією – за оцінкою НЗВ,  за оцінкою готової продукції, за нормативною оцінкою
 • Формування інвентаризаційного опису НЗВ та звіряльної відомості
 • Облік надлишків та нестач   НЗВ
 • Облік фактичних витрат у розрізі  обраних аналітик (місця виникнення, підрозділи, статті витрат, закази, інші  об’єкти витрат)
 • Формування первинних документів поопераційного внутрішньо цехового обліку