Підсистема А5.Облік запасів


01 Грудня 2022

Група функцій призначена для автоматизації процесів обліку запасів та містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • облік  запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва
 • наявність та  рух  запасів  по місцям зберігання  та  матеріально відповідальним особам
  • оприбуткування (придбання/заготівля,  виготовлення для подальшого використання, одержані від ліквідації основних засобів та інше);
  • переміщення;
  • списання (витрачання на виробництво (експлуатацію), переробку, відпуск (передачу) на сторону та інше);
 • інвентаризація

Група функцій забезпечує:

 • Ведення аналітичного обліку запасів за наступними характеристиками: артикули, характеристики артикулів, номенклатурні групи, партії, місця зберігання і переробки, матеріально-відповідальні особи.
 • Групування за різною класифікацією  (виробничі запаси,  для подальшого продажу, тара і тарні матеріали тощо).
 • Ведення картотеки запасів.
 • Формування звітів по залишкам у матеріально-відповідальних осіб, місцях зберігання, рахунках обліку, обігу та списанню  запасів.
 • Документальне оформлення всіх видів руху запасів, первинного обліку  наявності за визначеною законодавством та обліковою політикою установи  формою.