Підсистема А5.Управління збутом


17 Листопада 2022

Підсистема призначена для автоматизації процесів обліку та управління збутом і містить функціональність обробки інформації щодо груп сутностей:

 • облік реалізації продукції покупцям, друк накладних, супроводжувальних листів
 • формування первинних документів на відвантажену продукцію, товари покупцям
 • облік повернення продукції, товару від покупців
 • ведення розрахунків із покупцями за договорами, рахунками-фактур, накладними на продаж
 • резервування товару
 • ведення картотеки договорів з покупцями та замовниками
 • формування документів на основі договорів
 • контроль розрахунків та виконання договорів
 • формування аналітичної звітності за договорами
 • формування облікових даних у бухгалтерському, податковому обліку

Група функцій забезпечує:

 • Підготовку та облік договорів на постачання продукції, товарів, надання послуг
 • Підготовку та облік додаткових угод до договорів з урахування різних підстав укладання додаткової угоди
 • Формування специфікації договору з детальним описом номенклатури товарів, послуг, періодом виконання
 • Контроль зобов’язань за договором та відстеження залишку продукції, товарів для постачання покупцю
 • Можливість формування плану збуту
 • Формування реалізації під замовлення
 • Формування індивідуальних прейскурантів
 • Оформлення первинних документів щодо різних умов продажу та автоматичне їх формування

Створення автоматичного формування документів на відвантаження виконується  на основі таких даних договору, як періодичність  виконання умов договору, термін та період поставки номенклатурної позиції із специфікації договору, умови та строк оплати.  Також враховуються реєстраційні дані договору з обліку ПДВ для автоматичного  формування податкових накладних. 

Прив’язка  до договору відповідного прейскуранту забезпечить автоматичне додавання ціни  та  дозволить застосувати персональні знижки у разі необхідності. При цьому всі реквізити  документу  сформуються автоматично.

Функціональний комплекс допоможе:

 • Оптимізувати процеси планування,  реалізації продукції,  товарів, надання послуг
 • Відслідковувати  неповне  виконання зобов’язань за договорами
 • Аналізувати  рух коштів за договорами