Планування виробництва


Функціональний склад підсистеми:

 • Розробка плану виробництва;
 • Формування плану виробництва продукції в натуральному та вартісному вираженні;
 • Визначення товарно вираження реалізованої продукції;
 • Товарна  продукція включає  готові вироби, запасні частини для продажу, напівфабрикати виробництва підприємства, нестандартне технологічне устаткування вироблене як для потреб самого виробника, так і для реалізації, частина продукції допоміжних підрозділів, яка реалізується іншим споживачам (технологічне обладнання, енергія тощо), інші роботи і послуги виробничого характеру;
 • Валова продукція включає  вартість всієї продукції незалежно від ступеня її готовності
 • Реалізована продукція включає  товарну продукцію, яка відвантажена споживачеві, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника або мають надійти в зазначений термін;
 • Чиста продукція включає  товарну продукцію за чистою наново створеною  вартістю (за виключенням матеріальних витрат, амортизаціїї):
  • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
  • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
  • Розрахунок дефіциту сировини і матеріалів та формування замовлень постачальникам
  • Розрахунок нормативної витрати матеріалів та формування лімітів відпуску матеріалів зі складів (комор) підприємства на виробництво (ділянкам, бригадам, на робочі місця) на основі чинних норм витрати матеріалів і виробничої програми підрозділів підприємства, з урахуванням залишків (перехідних запасів) матеріалів на початок і кінець планованого періоду.  і контроль відпуску матеріалів»;
 • Визначення чинних норм витрати матеріалів та  виробничої програми підрозділів підприємства;
 • Визначення залишків (перехідних запасів) матеріалів на початок і кінець планованого періоду;
 • Коригування  лімітів у зв’язку з умовами виробництва
  • «Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу»
 • Визначення кількості робочих днів у кожному плановому періоді, змінність роботи підприємства та його підрозділів, планової зупинки устаткування на ремонт, стану технічної підготовки виробництва та інші.