Розпочато співпрацю з Поліграфічним комбінатом «Україна»


27 Листопада 2023

За результатами відкритих торгів компанія «А5 Солюшнз» обрана виконавцем робіт з постачання та впровадження програмного забезпечення для побудови єдиної інформаційної системи управління підприємством Поліграфічного комбінату «Україна» з виготовлення цінних паперів.

Проєктом передбачено заміну чинного програмного забезпечення «1С» та забезпечення оперативного управління ведення бухгалтерського обліку, управління персоналом та обліку заробітної плати, аналізу результатів виробничої діяльності в структурних підрозділах комбінату.

Компанія «А5 Солюшнз» здійснить постачання та впровадження підсистем комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система цифрової трансформації бізнес-процесів планування, обліку та управління ресурсами «A5.ERP», що дозволить забезпечити автоматизацію ділових процесів щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, управління персоналом, обліку заробітної плати, обліку автотранспорту та обліку харчових продуктів у Замовника.

 • уніфікація процесів ведення бухгалтерського та податкового обліку в комбінаті;
 • автоматизація створення та підтримки єдиної бази про організаційну структуру підприємства;
 • автоматизація процесів нарахування заробітної плати працівникам, розрахунку утримань із заробітної плати, виплати заробітної плати;
 • автоматизація процесу організації харчування;
 • автоматизація обліку автотранспортних засобів, водіїв та палива;
 • ведення та використання єдиної системи нормативно-довідкової інформації;
 • сумісне користування інформацією в різних робочих процесах;
 • оперативність та вірогідність в отриманні звітності;
 • можливість багаторівневого та багатовимірного аналізу фінансових та облікових даних, підвищення продуктивності праці кінцевих користувачів та адміністраторів;
 • можливість гнучкої інтеграції з іншими інформаційними системами, у тому числі системами подачі регламентованої звітності, податкової звітності, банківськими системами;
 • інформаційно-аналітичну підтримку діяльності підприємства, якість і своєчасність прийняття управлінських рішень;
 • створення єдиної бази даних первинних документів та господарчих операцій в масштабах комбінату, що дозволить поліпшити якість обробки інформації, прискорити процес пошуку документів та інформації, а також скоротити час прийняття рішень по найбільш актуальних питаннях;
 • оптимізацію зберігання інформації та оперативність доступу до неї.