Стипендія


Підсистема А5.Стипендія створена для нарахування стипендій в вищих навчальних закладах. Вона забезпечує автоматизацію нарахування стипендій для навчальних закладів будь-якого рівня акредитації й форми власності.

Підсистема побудована на сучасних технологіях і забезпечує високі вимоги до захисту інформації, гнучке адміністрування доступу, налаштувань та можливостей до інтеграції з іншими системами.
А5.Стипендія дає можливості здійснення розрахунків стипендії з мінімальними витратами часу при значних масивах даних. При цьому помилкові дії користувачів мінімізовані.

Завантаження інформації по студентах можливо API методами з АСУ навчальних закладів, системи «Деканат» чи інших баз даних. Можлива синхронізація даних студента з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Також є можливість редагування і створення карток студентів, додавання інформації самостійно.

Забезпечується додавання будь-якої кількості зв’язаних електронних документів (електронні документи, скан-копії, резюме, угоди, копії дипломів, сертифікатів); є можливість приєднання фотографії студента (у форматі зображень).

Існує можливість перегляду дій в історії змін по особі студента, інформації про зарахування, відрахування, академічні відпустки та ін.

Інформація по студентах навчального закладу вноситься згідно з вимогами до чинного законодавства і до Порядку призначення і виплати стипендій в Україні.

Підсистема забезпечує можливість:

 • розрахунку розмірів стипендії на основі даних заліково-екзаменаційної сесії (за балами на основі рейтингу);
 • розрахунку соціальних стипендій для всіх передбачених законодавством пільгових категорій (сиротам, інвалідам, переміщеним особам, малозабезпеченим, чорнобильцям, учасникам бойових дій);
 • розрахунку власних стипендій навчального закладу;
 • врахування утримань, індексації та податків;
 • можливість ведення разових нарахувань: премії, грошової (матеріальної) допомоги;

Підсистема складається з таких груп функцій:

 • Завантаження інформації
 • Ведення карток студентів
 • Масові зміни інформації
 • Облік даних заліково-екзаменаційної сесії
 • Розрахунок стипендії
 • Налаштування розрахунку стипендій і інших виплат
 • Ведення звітності й видачі довідок по стипендіях
 • Багатопараметричний пошук студентів