Тарифікація


Програмний модуль А5.Тарифікація є складовою частиною системи А5.ERP, розробленої на платформі UnityBase, він є реалізацію типової конфігурації для нарахування та обліку заробітної плати у закладах освіти. Модуль інтегровано з системами обліку персоналу, заробітної плати та бухгалтерського обліку.

Модуль А5.Тарифікація вирішує наступні задачі:

 • створення документів тарифікації окремо по працівнику, для групи працівників, для усіх працівників організації
 • створення планової та фактичної тарифікації на будь-яку дату
 • визначення тарифної ставки за освітою, кваліфікаційною категорією, розрядом
 • використання єдиного довідника «Види оплати» для розрахунку «Тарифікації» і нарахування заробітної плати
 • розрахунок тарифікації для усіх категорій працівників, не тільки для викладачів
 • розрахунок тарифікації для одного робочого місця по декільком посадам
 • застосування підвищень тарифного окладу в залежності від характеристик посадового місця
 • розрахунок заробітної плати за видами оплати тарифікації: система оплати, надбавки і доплати
 • розрахунок сум видів оплати тарифікації з використанням таблиці входження видів оплати
 • засоби налаштування алгоритмів розрахунку видів оплати для «Тарифікації»
 • формування звітів з розрахунку «Тарифікації»
 • розрахунок посадових окладів з урахуванням підвищень, з різними відсотками за однаковими кодами підвищень для різних категорій викладачів, предметів або категорій учнів
 • автоматичний розрахунок доплат та надбавок із визначеними відсотками
 • визначення алгоритму розрахунку для виду нарахувань за умовою з використанням категорії учнів, предмета, посади, організації
 • розрахунок підсумку кількості ставок та сум по окремим розрахункам, посадам та документу працівника
 • налаштування кодів нарахувань тарифікації під окремі посади та установи, джерел фінансування, рахунків витрат, категорій персоналу, методу розрахунку замін та доплат і надбавок до них
 • відображення в особовому рахунку кількості ставок з документа тарифікації по кожній з посад працівника та відповідних нарахувань, причому певні коди необхідно поєднувати в один код нарахувань заробітної плати
 • розрахунок одного особового рахунку за наявності у працівника декількох посад з фінансуванням з різних джерел фінансування
 • проведення нарахування пропорційно дням та годинам для розрахунків заробітної плати педагогічних працівників
 • розрахунок заробітної плати керівників гуртків за сумісництвом у годинах
 • відображення зовнішніх сумісників в іншому вигляді в реєстрі особових рахунків
 • розрахунок заробітної плати на основі нарахувань тарифікації
 • виконання перерахунків заробітної плати при проведенні тарифікації за попередні облікові періоди 

До складу програмного модулю А5.Тарифікація входять наступні компоненти:

Компонента «Тарифікація» – каталог документів планової або фактичної тарифікації. Функціонально планова і фактична тарифікації нічим не відрізняються окрім того, що фактична тарифікація є документом-підставою для нарахування заробітної плати, а планова – ні. Кожен документ тарифікації може містити одне або більше робочих місць із розрахунком нарахувань по одній або більше посадам.

Для нарахування заробітної плати по тарифікації документ повинен бути у стані «Проведено». Провести можна увесь документ цілком або окремі робочі місця. Для відміни проведення використовується функція “Відміна проведення”.

Розрахунок нарахувань у тарифікації виконується автоматично при внесенні змін – зміна розряду, дати початку, додавання надбавки і таке інше. Якщо змінено зовнішні чинники, які впливають на розрахунок, наприклад змінено суми окладів у довіднику тарифних розрядів, потрібно явно виконати розрахунок, натиснувши кнопку «Розрахувати» у документі тарифікації.

Безпосередньо із робочого місця тарифікації, де розраховано планові нарахування, користувач може перейти до розрахункового листа працівника і побачити розрахунок заробітної плати за тарифікацією. Звісно,  якщо у користувача є відповідні права доступу.

Компонента «Робочі місця» – каталог особових рахунків працівників. Кожен особовий рахунок працівника містить розділи з відомостями для розрахунку тарифікації, нарахування та звітності по заробітній платі.

Компонента «Звіти» – перелік звітів по тарифікації: Тарифікаційна відомість, Тарифікаційний листок, Тарифікаційний список працівників, Зведена відомість загальношкільних показників, тощо. Кожен звіт може формуватися окремо по організації або по списку організацій, на визначену дату, за визначеними критеріями фільтрації – за джерелами фінансування, категоріями посад.

Компонента «Довідники» – перелік таблиць нормативно-довідкової інформації яка заповнена перед початком експлуатації системи і може бути змінена користувачами згідно із правами доступу за необхідності без залучення розробника. Серед них такі: Тарифні розряди, Джерела фінансування, Види оплати, Види нарахувань тарифікації, Категорії учнів, Предмети, Кваліфікаційні категорії та інші.