Управління проектами


Підсистема А5.Управління проектами призначена для ефективного планування, ведення, аналізу та подальшого зберігання інформації щодо проектів.

Основні завдання підсистеми:

  • Формування інструментів для планування і контролю над виконанням поставлених завдань в межах проектів
  • Керування учасниками проекту та робочими групами проекту
  • Інтеграція з підсистемами
  • Контроль над термінами виконання завдань проектів
  • Адміністрування
  • Керування обліковими записами співробітників та розподіл прав доступу
  • Перегляд журналу реєстрації подій
  • Управління довідниками
  • Аналітика та звітність