В системі А5.Бухгалтерія створено механізм Авізо


12 Серпня 2023

В системі А5.Бухгалтерія розроблений механізм внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загально-управлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, запасів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”, а їх одержання – зворотною кореспонденцією цих рахунків.

Процес «Авізо» автоматизує створення завдань для виконання, контроль строку виконання, інформування виконавця та фахівця, який погоджує завдання про надходження завдання та строк його виконання, про порушення строку виконання.

В рамках процесу «Авізо» в системі А5.Бухгалтерія створено:

Документи:

1. Документ “Авізо”, через який виконується створення завдання філіям, відправлення на електронну адресу повідомлення виконавцям та відстеження статусу виконання завдання;

2. Документи передачі/надходження витрат, запасів, необоротних активів, зобов’язань;

3. Відповідні види господарчих операцій:

 • для передачі/надходження товарно матеріальних цінностей:
  • “Внутрівідомча передача ТМЦ ”/ “Внутрівідомче надходження ТМЦ (авізо)”;
 • для передачі/надходження необоротних та інших необоротних активів:
  • “Внутрівідомча передача НА (авізо)”/ “Внутрівідомча передача ІНМА (авізо)”;
  • “Внутрівідомче надходження НА (авізо)”;
  • “Внутрівідомче надходження ІНМА (авізо)”.
 • для розподілу та передачі / надходження витрат:
  • “Розподіл та внутрівідомча передача витрат (авізо)”;
  • “Внутрівідомче надходження витрат (авізо)”.
 • для передачі / надходження зобов’язань:
  • “Внутрівідомча передача зобов’язань (авізо)”;
  • “Внутрівідомче надходження зобов’язань (авізо)”.

Процес «Авізо» автоматизує створення завдань для виконання, контроль строку виконання, інформування виконавця та фахівця, який погоджує завдання про надходження завдання та строк його виконання, про порушення строку виконання.