Ведення договорів


Підсистема включає наступні групи функцій:

 • Ведення обліку та реєстрації укладених договорів
 • Автоматизоване відстеження стану виконання та оплати договорів

Група функцій А5.Ведення обліку та реєстрації укладених договорів забезпечує:

– створення єдиної бази даних договорів з гнучким наданням доступу та прав на проведення будь-яких дій, передбачених процесом управління договорами;

– встановлення та зміна статусу договору  (проект, на узгодженні, на підписі, на доопрацюванні, діючий, виконаний, розірваний, неукладений, заблокований, закритий) для відображення його поточного стану;

– налаштувати системний вибір умов оплати;

– реєстрація договору в автоматизованій системі з присвоєнням йому унікального номера;

– контроль цін і кількості в документах у відповідності зі специфікаціями (або іншими документами), можливість блокування відвантаження або оприбуткування по незатвердженим в договорі  цінам і в разі перевищення кількості;

– можливість створення документів по специфікаціям, прив`язка номенклатури документів до номенклатури специфікацій для аналізу виконання;

– ведення обліку додатків до договорів, зокрема, специфікацій, з наступною функціональністю:

а)  опис номенклатури (продукція, послуги, ТМЦ);

б)  фіксація кількості, цін ТМЦ по специфікаціях;

в)  для кожної специфікації в рамках одного договору має бути можливість призначення умов оплати, графіку оплати, умов поставок;

г)  можливість перегляду та друку специфікації;

– ведення фінансової інформації:

 • валюта, в якій укладено договір
 • сума договору без ПДВ
 • сума ПДВ
 • сума з ПДВ
 • правила розрахунку податків
 • бухгалтерські рахунки для відображення кредиторської заборгованості постачальника
 • бухгалтерські рахунки для відображення дебіторської заборгованості постачальника
 • способи оплати – всі методи оплати, які Замовник використовує для платежів постачальникам
 • формування різних умов оплати за договорами (передоплата, оплата після відвантаження протягом заданого кількості днів, часткові оплати, оплата за графіком, з моменту повідомлення про відвантаження та ін.)
 • формування графіків оплати згідно умов оплати
 • умови поставки за договором