Вийшла очікувана версія UBBIZ-1.6.0 для комерційних підприємств


19 Жовтня 2022

Шановні користувачі підсистеми А5.Бухгалтерія!

Вийшла очікувана версія UBBIZ-1.6.0 для комерційних підприємств, в т.ч. SMB, до складу якої входять наступні можливості:

 • Розроблено правило визначення “Першої події” та функціонал “Розрахунок першої події”
 • Внесені  зміни в форми створення та правила проведення документів платіжних доручень та розрахунків з контрагентами, у зв’язку з доопрацюванням функціоналу автоматичного розрахунку суми Попередньої оплати
 • Розроблено функціонал масового автоматичного перерахунку  суми Попередньої оплати  на  обрану дату періоду
 • Внесені  зміни в форми створення та правила проведення документів платіжних доручень та розрахунків з контрагентами, у зв’язку з розробкою функціоналу обліку ПДВ за Касовим методом
 • Доопрацьовано функціонал та правила проведення з обліку ПДВ у відповідності до Податкового призначення операції
 • Розроблено функціонал з автоматичного формування «зведених “компенсуючих” податкових накладних»
 • Розроблено функціонал та додано логіку заповнення в проведеннях з обліку  ПДВ аналітики “Рахунок-фактура” в залежності від обраного методу обліку ПДВ у Договорі з контрагентом: за Рахунками-фактурами чи за Договором
 • Розроблено функціонал автоматичного “Визначення документа підстави для вхідних податкових документів”
 • Реалізовано додатковий механізм обліку даних у реєстрах даних
 • Розроблено новий інтерфейс з налаштування констант
 • Розроблено функціонал масової обробки записів зі списків довідників, можливість масового видалення та відновлення видалених записів
 • Розроблено функціонал пошуку та видалення дублюючих записів зі списків документів
 • Розроблено новий  механізм відображення у Договорі пов’язаних з ним документів відповідно до групи, до якої вони належать
 • Додано функціонал обліку в розрізі Проектів та внесені  зміни в форми і  логіку формування  бухгалтерських проведень  господарчих операцій
 •  Внесено зміни в плані рахунків відповідного до чинного законодавства
 •  Розроблено функціонал масового розсилання повідомлень про заборгованість контрагентам
 •  Додано автоматичне створення з виписки банку нових записів в довідниках Контрагенти, р/р контрагентів, Банки
 •  Додано можливість ведення  кількісного обліку по рахунках капітальних інвестицій та  внесені  зміни в форму і правила формування проведень господарчих операцій з обліку  необоротних активів  з  одночасним контролем  залишків
 •  Додано можливість відстеження  укомплектування об’єктів основних засобів
 • Доопрацьовано функціонал щодо можливості формування консолідованих та зведених регламентованих та бухгалтерських звітів
 • Додано нові та доопрацьовані базові бухгалтерські звіти та звіти окремих розділів модулю Бухгалтерія
 • Актуалізовано друковані форми та форми вивантаження регламентованих звітів та документів
 • Оптимізовано механізм ідентифікації  податкових проведень з ПДВ в господарчих операціях;
 • Оптимізовано функціонал налаштування  ролей користувачів системи
 • Інші покращення та виправлення недоліків