Вийшло оновлення підсистеми «Бухгалтерський та податковий облік» (v.1.8.0)


11 Березня 2024

комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітичної системи цифрової трансформації бізнес-процесів планування, обліку та управління ресурсами «A5.ERP», яке включає нову функціональність, вдосконалення існуючих функцій та зміни законодавства, а саме:

 • 🟩 Додано загальний функціонал автоматичного визначення атрибутів документа, які являються аналітиками рахунків обліку, обраних у документі, при формуванні проведень;
 • 🟩 Додано розподіл витрат майбутніх періодів по днях;
 • 🟩 Завантажена форма регламентної звітності Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • 🟩 Внесені зміни у функціонал відображення схеми (структури) підпорядкованості документів, а саме:
  • 1) Реєстр «Підпорядкованість документів»;
  • 2) Зміни у Звіт «Структура пов’язаних документів», що будується за даними реєстру «Підпорядкованість документів».
 • 🟩 У вкладку ТМЦ сутності «Прейскурант» додано атрибути «Серія», «Діапазон виміру (з)» та «Діапазон виміру (по)»;
 • 🟩 Створена нова константа – відносити цільове фінансування до доходів майбутніх періодів (запаси);
 • 🟩 Додано копіювання записів зі списку документів з контекстного меню по правому кліку миші для сутностей «Видача під звіт документів» та «Списання/повернення з підзвіту документів»;
 • 🟩 В розділі «Адміністрування» внесені функціонал «Нумерація довідників» для налаштування автонумерації для сутностей з ярлика «Довідники» додавши можливість вказувати атрибут, для якого необхідно налаштувати нумерацію («Карта НА» та «Картка ІНМА», «Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ)»);
 • 🟩 В константі «Розрахунки з покупцями» додано ознаку – Ціна містить ПДВ;
 • 🟩 Додано «Реєстр даних серій та серійних номерів»;
 • 🟩 Додано Константу «Ведення за серійними номерами»;
 • 🟩 В довідник Групи НА додано атрибути «Рахунок обліку» та «Рахунок зносу»;
 • 🟩 В довідник «Види податків та відрахувань» додати атрибути «Код виду сплати» та «Тип»;
 • 🟩 Створено новий довідник «Коди видів сплати»:
  • ✅ Код виду сплати;
  • ✅ Назва коду виду сплати;
  • ✅ Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені) та/або розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань або податкового боргу;
  • ✅ Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску;
  • ✅Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство;
  • ✅Сплата адміністративного штрафу;
  • ✅Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів;
  • ✅Сплата грошових зобов’язань/сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи);
  • ✅Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами камеральних перевірок підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (юридичні особи);
  • ✅Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи;
  • ✅Сплата грошових зобов’язань, визначених територіальними органами ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом;
  • ✅Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/ заборгованості з єдиного внеску/грошових зобов’язань;
  • ✅Сплата розстрочених (відстрочених) сум;
  • ✅Сплата зобов’язання за спеціальним дозволом на користування надрами;
  • ✅Сплата суми акцизного податку, яка обчислюється при отриманні марок акцизного податку;
  • ✅Авансові платежі (передоплата) та грошова застава;
  • ✅Сума грошових зобов’язань, визначених митними органами за результатами документальних перевірок та у зв’язку з неподанням в установлений строк митної декларації;
  • ✅Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів;
  • ✅Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів у міжнародних правовідносинах;
  • ✅Сплата коштів гарантами за виданими гарантіями у разі невиконання платником, відповідальним за сплату митних платежів, обов’язку щодо сплати митних платежів;
  • ✅Сплата штрафу за порушення митних правил.
 • 🟩 Додано звіт «Книга складського обліку запасів(згідно наказу 431)»;
 • 🟩 В Групі функцій «Облік основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів» додано:
  • ✅Нову друковану форму «Акт списання групи основних засобів»;
  • ✅зміни в друковану форму «Акт внутрішнього переміщення ІНМА»;
 • 🟩 Додано на форми документів «Введення в експлуатацію ІНМА» та «Введення початкових залишків ІНМА» необов’язковий параметр «Відповідальний співробітник»;
 • 🟩 Додано документ та господарчі операції (Відпуск МШП в експлуатацію, Списання МШП з оперативного обліку (з позабалансу), Повернення МШП на склад з експлуатації);
 • 🟩 Додано можливість створення вхідного податкового документу в документі «Авансовий звіт» на підставі видів витрат вкладення «Витрати»;
 • 🟩 Додано можливість ведення рахунків обліку податкового кредиту та податкового зобов’язання без аналітики підтверджений/непідтверджений:
  • 1) В довідник «Рахунки обліку ТМЦ» додано атрибут «Рахунок доходу»;
  • 2) В довідник «ТМЦ» додано атрибут «Рахунок доходу»;
  • 3) Внесені зміни у логіку проведень для сутності «Розрахунки з покупцями», додано правило заповнення рахунку доходів в проведеннях з номенклатури ТМЦ, у разі якщо рахунок доходу заповнений;
  • 4) Внесені зміни у логіку проведень для сутності «Повернення від покупця», змінено правила заповнення рахунку доходів в проведеннях з номенклатури ТМЦ, у разі якщо рахунок доходу заповнений;
 • 🟩 При проведенні документу «Оренда НА» додано логіку зміни ознаки «В оренді» на Картці НА, а саме:
  • ✅ * при проведенні документа із видом операції «Передача в оренду НА» – ознака змінюється на «Так»;
  • ✅ * при проведенні документа із видом операції «Повернення з оренди НА» – ознака змінюється на «Ні».
 • 🟩 Додано друковану форму «Накладна (вимога) за 431 наказом»;
 • 🟩 Оновлено звіт «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
 • 🟩 Додано «Акт списання запасів (згідно наказу 431)»;
 • 🟩 Додано друковану форму «Авансовий звіт» у зв’язку зі змінами в наказі Мінфіну від 09.05.2023 № 239;
 • 🟩 Створено налаштування для управління процесом Авізо;
 • 🟩 Створено нову константу «Призначення завдань» ;
 • 🟩 В довідник «Розрахункові рахунки контрагентів» додано новий атрибут «Прихований рахунок», та обмежили можливість вибору прихованих рахунків у документах для обраного Контрагента;
 • 🟩 Внесені зміни в довідник «Вид коштів». Змінили дані для первісного завантаження;
 • 🟩 Внесені зміни в довідник «Групування рахунків обліку за видом діяльності» та створено файл первісного завантаження цього довідника;
 • 🟩 Внесені зміни до переліку (Підстава укладення додаткової угоди);
 • 🟩 Збільшено кількість можливих аналітик рахунку плану рахунків до 15;
 • 🟩 Внесені зміни у «Вхідну платіжну інструкцію» та «Вихідну платіжну інструкцію»;
 • 🟩 Створено функціонал попередньої обробки та підготовки даних для завантаження виписки банку;
 • 🟩 Завантажено ієрархічну структуру довідника «Єдиний закупівельний словник»;
 • 🟩 В зв’язку зі змінами в ПН/РК та Декларації з ПДВ (Наказ Міністерства фінансів) додали до файлів первісного завантаження довідника «Типи причини невидачі ПН»;
 • 🟩 Створено новий довідник «Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ/експорт послуг»;
 • 🟩 Створено «Розрахунок тарифу відповідно до загального обсягу наданих послуг»;
 • 🟩 Створено стандартні html-форми для звітів «Фінансовий план» та «Звіт про виконання фінплану»;
 • 🟩 Вдосконалили заповнення атрибута «Рахунок витрат для операції «Повернення з ремонту НА»;
 • 🟩 Створено нову друковану форму «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів. (Форма ОЗ-02)»;
 • 🟩 в Картці НА /Картці ІНМА атрибут у вкладку «Загальне» додано «Відповідальний співробітник»;
 • 🟩 Створено нову друковану форму «Прибутковий ордер».