Нова версія підсистеми А5.Бухгалтерія


А5 Solutions випустила нову версію підсистеми А5.Бухгалтерія для комерційних підприємств (UBBIZ v1.7.0)

 • Розроблено механізм контролю наявності проведень на документах в стані “Проведений”.
 • Розроблено додаткові налаштування прав доступу до документів та звітів.
 • Внесено зміни у сутність та проведення “Авансовий звіт”, додано облік витрат по проєкту.
 • Додано константу для автоматичного розрахунку сум попередньої оплати на документах “Розрахунки з постачальниками” та “Розрахунки з покупцями”.
 • Для документів розрахунків оптимізовано процедуру розрахунку залишків по кнопці “Додати з”.
 • Розроблено схему, що відображає Структуру пов’язаних документів.
 • Створено методи експорту та імпорту даних до системи СДО Казначейство – treasury 1.1, у зв’язку із запровадженням НБУ з 01.04.2023 СЕП-4 (ISO 20022).
 • Внесено зміни у зв’язку з перейменуванням платіжного доручення на “Платіжна інструкція” відповідно до наказу МФУ від 13.12.2022 №430 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”.
 • Розроблено алгоритм експорту даних до систем Ощадбанк та iBank 2 UA для сутності “Передача в банк”.
 • Створено нову операцію “Повернення грошових коштів підзвітною особою” для документа “Вхідне платіжне доручення”.
 • Внесено зміни у сутності “Повернення від покупця” та “Повернення постачальнику”, для кнопки “Створити на підставі” додано логіку створення платіжної інструкції.
 • Внесено зміни в форму сутності ТМЦ, додано вкладку “Специфікації виробу (послуги)”.
 • Внесено зміни у форму сутності “Документ-підстава” та в друковану форму “Довіреність на отримання матеріальних цінностей”.
 • Збільшено до 20 символів максимально можливу довжину значення атрибута “Інвентарний номер” / “Номенклатурний номер” для НА та ІНМА.
 • Введення в експлуатацію НА / Введення в експлуатацію ІНМА. Додано поле “Підрозділ (здав)” для капітальних інвестицій.
 • Додано до картки ІНМА та Картка НА атрибут “Єдиний закупівельний словник”. Внесено зміни в форму сутності Введення в експлуатацію НА та ІНМА, Введення початкових залишків НА та ІНМА, Коригування характеристик НА та ІНМА.
 • Внесено зміни у звіт “Аналіз руху ТМЦ”, додано блок “Додаткові налаштування”, змінено форму звіту.
 • Розроблено html-форми для звітів: Аналіз руху ТМЦ, Аналіз руху НА, Аналіз руху ІНМА.
 • Внесено зміни в документи Податкова накладна (вихідна) та Додаток 2 до ПН (вихідний) у зв’язку з затвердженням нової версії J1201214 (діє з 01.04.2023 року).
 • Розроблено Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з додатками V22.
 • Завантажено до переліку регламентних звітів форму Фінансового плану. Розроблено html-форми для звітів: “Фінансовий план” та “Звіт про виконання фінплану”.
 • Розроблено галузевий «Звіту про доходи та витрати № 1-НС» для звітування НСЗУ
 • Налагодження регламентних звітів. Додано кнопку Експорт в CSV.
 • Внесено зміни в форму створення сутності “Додаткова угода”, розширено перелік значень атрибута “Підстава укладення додаткової угоди”.
 • Внесено зміну на форму сутності Договір: додано в шапку атрибут “Єдиний закупівельний словник”, змінено логіку заповнення за замовчуванням атрибута “Предмет договору”.
 • Є-DATA. Розроблено можливість масового експорту детальної частини (“Специфікація”) для сутностей Договори, Додаткова угода, Розрахунки з постачальниками.
 • Внесено зміни у форму сутності “Комплектація виробу (послуги)”, вид операції “Комплектація виробу (послуги) за фактичними витратами”, додано завантаження номенклатури в детальну частину зі специфікації.
 • Внесено зміни в сутність “Фінансове зобов’язання”. Додано вкладку “Коригуючі документи”.

Переможемо 1С разом !

Вітаємо українців з днем вишиванки


Вже понад тисячу років вишиванки є кодом ідентичності нашого роду, символом краси та любові до прекрасного.

Компанія А5 Солюшнз вносить свій внесок до цієї ідентичності – 100% відкритий програмний код національної системи А5.ERP

Створеної виключно в Україні, але, як і вишиванки, для всього світу!

CEO A5 Solutions, Олександр Смірнов

А5.KPI


А5.KPI (Оцінювання) – компонент системи А5.ERP призначений для автоматизації процесу оцінювання результативності роботи працівників в організації за ключовими показниками діяльності (KPI) на основі планових та фактичних значень.

У системі автоматизовані процеси:

 • Планування;
 • Введення фактичних показників;
 • Розрахунок ефективності;
 • Рейтингування;
 • Формування звітності;
 • Нотифікація (повідомлення користувачів).

Система підтримує використання різних видів ключових показників діяльності:

 • будь-якої розмірності: грн, кг, шт, бали, оцінка та ін.
 • з різними методами розрахунку: факт/план*100; формула; факт; план; табличні (від факту, від ефективності);
 • з наявними обмеженнями виконання КПД (min, max).

Cистема підтримує ведення каталогу шаблонів KPI, що забезпечує можливість формувати унікальний набір показників КРІ для кожної окремої групи працівників, категорії персоналу, підрозділу, циклу оцінювання та ін.

Система підтримує різні варіанти внесення значень KPI (план, факт, вага):

 • автоматичне завантаження фактичних даних (API-методи);
 • можливість «ручного» введення;
 • можливість імпортування даних (з MS Excel);
 • використання передньо встановлених значень.

У системі реалізоване рейтингування працівників на підставі розрахунків ефективності з можливістю визначення груп рейтингування та розміру преміювання.

Компонент A5.KPI взаємопов’язаний із модулями А5.Заробітна плата та А5.Особистий кабінет системи A5.ERP.

У системі реалізовано розсилання сповіщень персоналу на електронну пошту про етапи оцінювання, проміжні та кінцеві результати оцінювання; реалізована функціональність погодження результатів оцінювання та ознайомлення працівників із результатами.

Компонент A5.KPI розширює функціональність А5.ERP та забезпечує: автоматизацію розрахунків ефективності роботи працівників за методологією KPI; забезпечує можливість використовувати широкий спектр різних ключових показників; зниження витрат на планування та контроль виконання планів; чіткість та «прозорість» нарахування винагороди; мотивацію персоналу до виконання планів.

Система A5.ServiceDesk


Система A5.ServiceDesk призначена для оптимізації та автоматизації процесів керування ІТ-інфраструктурою та процесів надання ІТ послуг користувачам, створення необхідних умов для підвищення ефективності функціонування ІТ-інфраструктури Замовника, зниження трудовитрат на рутинні операції.


Система A5.ServiceDesk дозволяє зменшити час реагування та пошуку типових і обхідних рішень стосовно інцидентів/заявок на обслуговування та  забезпечити:

 • прозорість процесів;
 • зменшення часу на виконання операцій;
 • підвищення якості обслуговування користувачів.

Функціональність A5.ServiceDesk:

 • класифікація, маршрутизація інцидентів/заявок на обслуговування та ремонт конфігураційних одиниць (далі – КО);
 • підвищення ефективності роботи ІТ-підрозділу за рахунок забезпечення більш високого ступеня достовірності, повноти і оперативності отримання всієї необхідної інформації;
 • максимальна автоматизація процесів ІТ підтримки;
 • отримання інструментів управління ІТ підрозділом;
 • надання необхідних інструментів для підвищення ефективності функціонування Замовника:
 • механізм замовлення IT послуг;
 • доступ до каталогу IT послуг;
 • діючі механізми розмежування зон відповідальності і повноважень спеціалістів.

Система A5.ServiceDesk складається з таких підсистем:

 • нормативно-довідкова підсистема – призначена для підтримки локальних довідників, зокрема, довідника ІТ послуг;
 • адміністративна підсистема – забезпечує закріплення за користувачами певних категорій (ролей), організацію доступу до A5.ServiceDesk, ведення системних журналів проведених операцій
 • підсистема інтеграції – забезпечує інструменти та можливість імпорту після відповідного налаштування інформації про закуплені та поставлені на бухгалтерський облік КО, інформації про КО, користувачів та заявок на її обслуговування», імпорт даних з інших джерел структурованої інформації;
 • підсистема обліку конфігураційних одиниць – ведення обліку КО та їх руху протягом експлуатації;
 • підсистема обліку користувачів – ведення інформації про користувачів комп’ютерної техніки та організаційну структуру Замовника;
 • підсистема обліку заявок на ремонт/обслуговування КО – забезпечення процесу управління життєвим циклом всіх заявок на заміну, обслуговування та ремонт КО;
 • підсистема звітів – формування необхідних звітів з використанням системи фільтрів за всіма полями з можливістю їх експорту у файли формату Microsoft Excel.

Система A5.ServiceDesk впроваджена та успішно експлуатується в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

A5.Dashboard


Для зручності отримання оперативної інформації в A5.ERP передбачено Дашборди з графічними та інформаційними віджетами.

Кожен користувач може налаштувати власні віджети для своїх потреб. Зокрема, за допомогою Дашбордів можна легко відстежувати ключові події в Системі та одержувати зведену інформацію, яка потребує Вашої уваги.


Так, наприклад, для користувачів систем А5.Персонал та А5.Заробітна плата доступні віджети автонагадування, що забезпечують нагадування, зокрема: за днями народження, наближенням терміну закінчення випробовувального періоду, збігання терміну тимчасового призначення, відпусток та ін.

Аналітичні віджети дозволяють отримувати статистичні зрізи, зокрема інформацію про плинність, чисельність та причини звільнень працівників організацій; моніторити стан опрацювання документів, заяв та наказів.

Інформація віджетів є інтерактивною: наявна можливість розгортання зведених інформаційних блоків до перегляду деталізації їх вмісту. 

Реалізовано гнучкий інструмент налаштування віджетів Дашборду (наприклад забезпечується можливість відбору параметрів вибірки: кількість днів до події, перелік підрозділів, категорій працівників, станів документів, параметрів вибірки та ін.

Забезпечується можливість налаштування, як віджетів для особистих потреб, так і створювати загальнодоступні.

Віджети виконані з  урахуванням прав доступу Користувачів до інформації.

A5.ERP: інструменти аналізу аналітичного обліку


Окрім, регламентованих чинним законодавством регістрів обліку, зручним та не менш корисним є реалізовані в модулі А5.Бухгалтерія наступні бухгалтерські звіти:

 • Оборотно-сальдова відомість
 • Оборотно-сальдова відомість по рахунку
 • Аналіз рахунку, Аналіз Аналітики
 • Картка рахунку, Картка аналітики
 • Обороти між аналітиками

Для усіх бухгалтерських звітів використовується гнучкий, простий та інтуїтивно зрозумілий механізм задання параметрів формування, що своєю чергою дозволяє бухгалтеру отримувати різноманітні звіти в тому розрізі та з тією інформацією, що потрібна для виконання конкретних поточних задач. Так, наприклад, відповідно до потреби користувача звіт можна сформувати:

 • по двох чи більше організаціям окремо, чи з урахуванням підпорядкованості (головна з підлеглими, тільки головна, тільки підлеглі й т.д.);
 • в розрізі усіх джерел фінансування чи тільки за обраними;
 • загальним підсумком чи в розрізі аналітик рахунку (усіх, чи тільки деяких обраних);
 • задати вибірку по конкретному значенню чи значенням (два та більше) аналітики;
 • змінювати рівні групування результатів, за допомогою яких можна відображати проміжні підсумки;
 • тільки по головному рахунку або ж в розрізі субрахунків (з назвою рахунків чи без);
 • тільки за наявності оборотів (тільки по дебету, тільки по кредиту, будь-яких) в обраному періоді та інше.

Усі сформовані бухгалтерські звіти можна переглянути на екрані, експортувати в Excel, PDF або видрукувати.

Вітаємо з Великоднем!


Шановні партнери, друзі, колеги від імені компанії А5 Solutions вітаю з Великоднем!

На наших очах в справедливій боротьбі народжується нова Україна, яка стала набагато сильнішою, ніж до повномасштабної війни. Одним з елементів цієї міцності є вітчизняне програмне забезпечення А5.ERP.

Цей день завжди був символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю!
Нехай Збройні Сили України переможуть агресора на фронті, а А5.ERP разом з ІТ-спільнотою переможе 1С на ІТ-фронті!

Христос Воскрес! З українською переможною весною!

CEO A5 Solutions, Олександр Смірнов

A5.ERP: регламентована звітність


У модулі А5.Бухгалтерія розроблено блок “Регістри обліку”, що призначений для ведення карток аналітичного обліку, формування меморіальних ордерів і книги “Журнал-Головна”.

Усю групу функцій блоку Регістри обліку реалізовано відповідно до розроблених та затверджених Міністерством фінансів України регламентних форм та порядку їх використання (з урахуванням видів фондів, джерел фінансування, КПК та ін.). Для зручної роботи зі звітами можна виконувати наступні дії: копіювати налагодження, формувати звіт за довільний період, формувати меморіальний ордер тільки з підсумками та задавати додаткові параметри. Сформований звіт можна переглянути на екрані, експортувати (Word, Excel, PDF) або видрукувати.

Для будь-якого бухгалтерського звіту можна: сформувати безліч екземплярів у окремих закладках (наприклад з різними параметрами формування), одразу у вікні перегляду результатів звіту виконати швидке автоматичне сумування обраних комірок.

Також для бухгалтерських звітів реалізовано механізм “drill down” – можливість подальшої деталізації звіту, коли за кліком користувача на значенні рахунка чи аналітики відкривається більш детальний звіт, документ чи картка аналітики з довідника, тобто те, що передбачено розробником.

Підсумовуючи, модуль А5.Бухгалтерія має широкі можливості як по формуванню регламентних форм регістрів обліку, так і по формуванню різноманітних бухгалтерських звітів відповідно до користувацьких налаштувань, що підтримують деталізацію, агрегацію та консолідацію даних, що своєю чергою дозволяє використовувати дані звіти з користю для аналізу, перевірки, складання звітності та управління.

Розроблено програмні модулі для вивантаження інформації з «1С»


Компанія «Єдина точка доступу» (https://spoc.com.ua), на замовлення «А5 Solutions», розробила програмні модулі для вивантаження інформації щодо заробітної плати та персоналу з «1С:Підприємство 7.7» для подальшого завантаження цих даних у програмний продукт A5.ERP.

Програмні модулі реалізовані для конфігурацій, які широко використовуються українськими підприємствами:

 • АБТ 3 ПРОФ (3.5.1) «Бухгалтерія+Торгівля+Виробництво+Зарплата+Кадри”
 • ПУБ 1С:Підприємство 7.7 «Виробництво + Послуги + Бухгалтерія»

Функціональність дозволяє одержати пакет файлів для подальшого завантаження до А5.ERP, зокрема пакети містять: довідники, інформацію з заробітної плати та персоналу.
При завантаженій інформації забезпечується контроль цілісності даних, правила обміну для перенесення даних та конвертація даних у відповідні формати.

Реалізація модулів вивантаження забезпечує:

 • комплексний підхід до вивантаження інформації,
 • швидкість виконання міграції;
 • простоту вивантаження інформації;
 • керування параметрами вивантаження;
 • уникнення втрати даних.

Раніше ми повідомляли про розробку модулів вивантаження даних з «1С: Підприємство 8 Управління торговим підприємством». Таким чином, завдяки новим модулями вивантаження інформації з «1С: Підприємство 7.7», компанія «А5 Solutions» має всі інструменти швидкої міграції з санкційної 1С на вітчизняне рішення А5.ERP.

Компанія «А5 Solutions» вдячна експертам компаній-Партнерів, які долучились до робіт та забезпечили високу якість розробки.

Переможемо 1С разом!