A5.ERP

Компанія «A5 Solutions» розробила і безперервно розвиває функціональні можливості нового сучасного програмного продукту – комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система цифрової трансформації бізнес-процесів планування, обліку і управління ресурсами «A5.ERP»

Комп’ютерна програма «A5.ERP» повністю відповідає концепції ERP (Enterprise Resource Planning) та розроблена відповідно до вимог документів нормативно-правової бази України у сфері бюджетування діяльності, управління фінансами, бухгалтерського обліку та звітності, податкового обліку і звітності, обліку праці та нарахування заробітної плати, управління персоналом.

 • Моделювання та цифрова трансформація виробничих бізнес-процесів замовника.
 • Уніфікація та автоматизація бізнес-процесів планування, обліку та управління виробництва/надання послуг, а також основними видами ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових), бюджетування діяльності, планування та проведення закупівель, ведення договірної діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності, обліку праці та нарахування заробітної плати, управління персоналом.
 • Переведення паперових документів у електронний формат, запровадження електронних процедур підготовки і погодження.
 • BI-аналітика результатів ключових видів діяльності.

Програмний продукт «A5.ERP» розроблений на базі програмно-технологічної платформи для швидкого створення високопродуктивних web-орієнтованих корпоративних систем. Програмний продукт має сучасну клієнт-серверну архітектуру, яка забезпечує побудову централізованих програмних комплексів з єдиною центральною базою даних та центральним електронним сховищем неструктурованої інформації та/або має у своєму складі розроблені на цій платформі модулі інтеграції з суміжним системами. Використання сучасної програмно-технологічної платформи надає можливість швидкої модернізації функціональності програмного забезпечення «A5.ERP», що є безперечною перевагою в умовах розвитку   можливостей системи та її адаптації до змін у предметній сфері.

Сучасна програмно-технологічна платформа розробки програмного забезпечення,  гнучкість, високий рівень масштабування програмного  продукту «A5.ERP» дають гарантії, що протягом багатьох років існуватиме можливість розширення функціональності, необхідної потенційним замовникам, можливість адаптації до змін у законодавстві та організації процесів і можливість додаткового підключення до  системи такої кількості користувачів, яка буде потрібна. Все це забезпечує високу захищеність інвестувань у придбання програмного продукту «A5.ERP» та суттєво зменшує сукупну вартість володіння створеної на його базі системи.

A5.SMB

Враховуючи потреби ринку та інтереси Партнерів, компанія А5 Solutions розробила конфігурацію А5.ERP для малих та середніх підприємств (до 50 користувачів, які здійснюють операції з інформацією в інтерфейсі системи; при цьому штатна кількість працівників підприємства необмежена). Допускається ведення до 25 субпідприємств/ФОП.

Нова конфігурація має назву А5.SMB (A5.Small Medium Business)

В конфігурацію включені модулі з базовими функціями підсистем А5 Бухгалтерія, А5 Персонал, А5 Зарплата.

Вартість однієї ліцензії пакету А5.SMB в гривнях без ПДВ:

 • Перші 10 ліцензій 5000
 • Наступні 10 ліцензій 4000
 • Наступні 30 ліцензій 3000

Стандартна щомісячна вартість прав користування програмним забезпеченням подання податкової звітності A5.Sync для основного та кожного субпідприємства складає 1000 гривень без ПДВ.

При цьому, підписка на пакет A5.Sync забезпечує ІТС (Інформаційно-технічний супровід) придбаних ліцензій конфігурації A5.SMB та їх оновлення.

А5.Workflow

Система дозволяє забезпечити цифровий простір всіх документів замовника, своєчасний і зручний доступ до корпоративної інформації, структурувати і підвищити ефективність взаємодії співробітників

Постійне збільшення кількості інформації призводить до того, що традиційні методи роботи з документами стають все більше нерентабельними. Популярність електронного документообігу – сукупності процесів створення, обробки, погодження, надсилання, отримання та зберігання електронних документів, що здійснюється y цифровому форматі, зростає з кожним днем, стаючи важливим чинником для бізнесу в умовах курсу на всеосяжну діджиталізацію.

Переваги від впровадження електронного документообігу яскраво висвітлились в умовах локдаунів за час пандемії COVID-19 та масштабних евакуаційних заходів військового часу, коли підприємства з впровадженим сучасним електронним документообігом змогли утримати керованість і зберегти взаємодію своїх працівників.

A5.Документообіг забезпечує:

 • Реєстрацію всіх типів документації
 • Сканування і розпізнавання текстів документів
 • Можливість створення і подальшу роботу з шаблонами документів
 • Підготовку документів
 • Контроль виконання завдань
 • Рух документів
 • Звіти
 • Нотифікацію
 • Мобільний клієнт
 • Обмін даними
 • Offline роботу
 • Пошук
 • Ведення архіву документів
 • Використання КЕП
 • Управління діловими процесами
 • Інтеграцію з СЕВ
 • Адміністрування та Аудит

Переваги системи:

 • Відкритий програмний код продукту Системи A5.Документообіг
 • Повнофункціональний web-клієнт – «тонкий клієнт»
 • Підтримка використання декількох промислових СКБД Oracle, MS SQL Server, та безкоштовної СКБД PostgreSQL
 • Підтримка ОС Windows та Linux\Unix
 • Підтримка роботи з використанням безкоштовного LibreOffice
 • Підтримка паралельного використання КЕП українських кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та ЕЦП RSA
 • Offline manager
 • Відкрите API для інтеграції з сторонніми інформаційними Системами
 • Вбудоване сховище документів

Сьогодні система A5.Документообіг впроваджена в багатьох установах і підприємствах країни, з загальною кількістю, що перевищує 155 тисяч користувачів. Кількість користувачів в організаціях від декілька робочих місць до 15 тисяч у найбільших клієнтів.

A5.BPM

Підсистема «Управління бізнес-процесами» – це набір модулів для автоматизації та підвищення ефективності різноманітних процесів, незалежно від рівня їх складності, масштабу і сфери діяльності компанії.

Завдяки модульності і гнучкості, можна швидко і без особливих витрат інтегрувати між собою старі системи підприємства та автоматизувати нові процеси, до яких належать:

 • узгодження умов
 • банківські процеси
 • узгодження рахунків
 • корпоративні заявки
 • надання ресурсів (інтеграція з системою кадрів)

Підсистема забезпечує просте моделювання процесів за допомогою конструкторів:

 • форм
 • бізнес-процесів
 • ярликів і реєстрів
 • завдань
 • атрибутів і каталогів
 • звітів
 • шаблонів документів

Конструктор форм надає можливість налаштування унікальних форм методом вибору та розміщення потрібних елементів, вибору великого переліку стандартних видів атрибутів, налаштування доступу користувачів до атрибутів документів.

Конструктор атрибутів та довідників дозволить:

 • використання атрибутів з бібліотеки існуючих
 • налаштування власних атрибутів та довідників
 • налаштування групи атрибутів
 • створення та налаштування довідників

Конструктор бізнес-процесів з підтримкою стандартів BPMN 2.0, DMN, CMMN, забезпечить використання
налаштованих бізнес-процесів в процесах обробки документів, керування змінами та станами документів з його бізнес-процесів.
Даст можливість формувати завданя виконавцям та налаштувати інтеграцію з зовнішніми системами на етапах бізнес-процесів.

Конструктор ярликів та реєстрів допоможе швидко:

 • створити та налаштувати необмежену кількості ярликів
 • адмініструвати права доступу до ярликів
 • встановити зв’язок ярлика з необхідним типом реєстру
 • створити реєстр з налаштуванням необхідної кількості колонок на базі атрибутів документів
 • налаштувати властивості реєстру (сортування, фільтрація, налаштування умов для виділення кольором записів реєстру)

Основні переваги підсистеми:

 • low code платформа для автоматизації бізнесу
 • комплексна автоматизація процесів
 • оркестрування мікросервісів
 • підтримує Linux / Unix та Windows на клієнтських сайтах та на серверах
 • відкритий API для інтеграції з сторонніми інформаційними системами
 • зовнішній кабінет користувача
 • сканування та розпізнавання
 • електронний цифровий підпис
 • пошук
 • адміністрація та аудит

Підсистема «Управління бізнес-процесами» розроблена на платформі UnityBase – це low-code платформа розробки, що створює інфраструктуру, необхідну для прискорення розробки додатків на рівні Enterprise в 5-10 разів, в хмарі або на локальному сервері.